Ble y daw hanes yn fyw!

Mae gan Blas Llanelly ddewis o deithiau cyffrous sy’n rhoi cyfle ichi ddysgu am gyn drigolion y Plas a sut y bu iddynt liwio’r dref a thirwedd ddiwydiannol De Cymru. Camwch yn ôl mewn amser i’r 18fed Ganrif gyda Syr Thomas a’r Fonesig Stepney. Gwelwch nhw’n dod yn fyw a phrofwch sut yr oedd y Sioriaid yn byw. Yna symudwch ymlaen i oes Victoria a chlywed am y straeon ‘ni a nhw’ gwarthus sy’n dal i gyniwair yn y Plas hyd heddiw.

Mae'r lloriau uwch dim ond i'w weld trwy fynychu un o'n teithiau tywysedig rhyfeddol.

Mae bwcio o flaen llaw yn angenrheidiol

Archebu o flaen llaw

Mae'n rhaid cyfyngu'r nifer ar bob taith felly, er mwyn sicrhau lle neu i fwcio mwy na mis o flaen llaw, ffoniwch ein tîm ar :

+44 (0) 1554 772 857

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Taith Plas Llanelly

Recommended ages: Unrhyw Oedran

Hanes Plas Llanelly yn canolbwyntio ar y 300 mlynedd diwethaf. Mae’r daith yn gymysgedd o daith dywys a dehongliad digidol, gan archwilio arddangosiadau, ystafelloedd wedi’u haddurno ac arteffactau ar bob un o dri llawr y Plas. Mae plant yn cael cynnig taflenni gweithgaredd Llwybr Llygoden y Plas i’w llenwi wrth iddyn nhw fynd o ystafell i ystafell neu gallant ddilyn helfa drysor fer ar iPad i ddod o hyd i wrthrychau yn yr ystafelloedd a addurnwyd mewn cyfnodau hanesyddol.

Gellir cynnal teithiau trwy gyfrwng y *Gymraeg neu’r Saesneg * Yn amodol ar argaeledd

Mae bwcio o flaen llaw yn angenrheidiol i osgoi unrhyw siom

I gadarnhau lle neu am unrhyw ymholiad, cysylltwch â ni ar 01554 772857 neu e-bostiwch bookings@llanellyhouse.org.uk

Tour Features

 • Ffilm ymdrochol capsiwl amser yn olrhain hanes  Llanelli o 1100AD.
 • Nodwedd ryngweithiol y Fonesig Stepney - daw’r Fonesig Elizabeth Stepney yn fyw wrth iddi ddisgrifio ffasiynau’r cyfnod Sioraidd.
 • Hanes trasig Mira Turner, yr uwch forwyn tŷ ym Mhlas Llanelly (1851).
 • Portreadau llafar.

Times and Duration

 • Amserau teithiau dyddiol: 11:00 & 14:00
 • Hyd: Tua 70 munud.
 • Mae bwcio o flaen llaw yn angenrheidiol i osgoi unrhyw siom

Cost

 • Oedolyn: £7.70 (inc Gift Aid)
 • Plant : £4.40 (i fyny at 12 oed, inc Gift Aid)

Taith y Cyfnod Adfer

Recommended ages: 14+

Mae Taith y Cyfnod Adfer yn addas ar gyfer y sawl a chanddynt ddiddordeb arbennig yn y gwaith o adfer Plas Llanelly rhwng 2011 - 2013. Cynhelir y daith gan uwch aelod o staff a gafodd brofiad personol o’r gwaith adfer llawn. Bydd gwesteion yn cael gwybod am hanes y Plas, nodweddion pensaernïol cudd a ddaeth i’r golwg yn ystod y gwaith adfer hynod ddiddorol hwn a golwg ar waith y tîm helaeth o weithwyr proffesiynol fu’n gyfrifol am adfer y perl Sioraidd hwn. Mae’r daith hon yn cynnwys ffilm ymdrochol o’r gwaith adfer a chyfle am sesiwn cwestiwn ac ateb ar ddiwedd y daith.

Gellir cynnal teithiau trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. *Yn amodol ar argaeledd

Times and Duration

 • Amserau teithiau : Ar gael cyn bo hir
 • Hyd: Tua 60 munud.
 • Mae bwcio o flaen llaw yn angenrheidiol

Cost

 • Oedolyn: £7.70 (inc Gift Aid)
 • Plant: £4.40 (i fyny at 12 oed, inc Gift Aid)

Taith Straeon Arswyd am Orffennol Llanelly

Recommended ages: 15+

Mae’r daith hon ar gael trwy gydol y gaeaf, gan gynnwys Calan Gaeaf. Mae dyddiadau ychwanegol ar gael trwy gydol y flwyddyn ar gyfer grwpiau o 15 neu ragor (gwych ar gyfer gwaith adeiladu tîm).

Mae’r daith dywys yng ngolau tortsh hon yn ymweld â phob un o’r tri llawr ym Mhlas Llanelly ac fe’i cynhelir mewn tywyllwch llwyr. Os yw’r tywydd yn caniatáu, mae’r daith yn cychwyn ym Mynwent Eglwys y Plwyf y Santes Fair gyferbyn â’r Plas, cyn parhau yng ngolau tortsh i mewn i’r Plas. Mae staff yn gwisgo dillad cyfnod fel cymeriadau o’r hanesion. Mae’r storïau yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau marwolaeth Mira Turner a straeon arswyd eraill sy’n gysylltiedig â gorffennol tywyll Llanelli.

Times and Duration

 • Amserau teithiau : Ar gael ym misoedd yr Hydref a'r Gaeaf. Dyddiadau i'w gyhoeddi.
 • Hyd: Tua un awr.

Cost

 • £10.00

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
 • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
 • Lottery Funded
 • European Regeneration Development Fund
 • Llanelli Town Council
 • Carmarthenshire County Council
 • The Architectural Heritage Fund
 • Cadw