Teithiau Ysgolion a Grwpiau

Mae Plas Llanelly yn hapus i drefnu archebion grŵp neu bwrpasol ar amser a dyddiad sy’n gyfleus ichi. Rydym yn trefnu nifer o deithiau pwrpasol, o grwpiau bach o 8, i grwpiau mwy i fyny at 40

Mae’r teithiau hyn hefyd yn gallu cynnwys lluniaeth, cinio, te prynhawn neu bryd nos.

Archebu o flaen llaw

Cysylltwch â’n tîm blaen tŷ ar:

+44 (0) 1554 772 857

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Teithiau Ysgolion

Recommended ages: 5 – 16 oed

Teithiau byrion sy’n cael eu teilwra i anghenion penodol y grŵp ysgol (oed, diddordeb cwricwlaidd, anghenion arbennig ac ati). Ar gyfer ysgolion cynradd mae’r daith yn seiliedig ar becyn gweithgareddau sy’n rhoi sylw i gymeriad Margrave Llygoden y Plas, sy’n eu hannog i archwilio hanes, pensaernïaeth ac arteffactau’r Plas yn fanwl, o dan arweiniad y tywysydd. Fel arfer, mae’r daith yn cynnwys ffilm ragarweiniol fer a’r cyflwyniad digidol yn ystafell wely orau’r Fonesig Stepney.

Ar gyfer plant hŷn, anelir y teithiau yn benodol at eu gofynion cwricwlaidd ac maent yn cynnwys cymysgedd o ddehongliadau digidol a chan y tywysydd. Mae pob taith addysgiadol yn cynnwys gweithgaredd llinell amser digidol.

Gellir cynnal teithiau trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Times and Duration

 • Amserau teithiau dyddiol: Archebu ymlaen llaw yn unig.
 • Hyd: Tua 30 - 40 munud.

Cost

 • Plant: £3.50 y plentyn

Teithiau Grŵp

Recommended ages: 4 + (We welcome babies and toddlers with their families)

Mae teithiau grŵp yn cael eu hanelu at grwpiau neu fudiadau megis hynafiaethwyr, Merched y Wawr, colegau ac ati.  Fel arfer, mae teithiau grŵp yn cynnwys Taith Plas Llanelly (gweler uchod), er y gellir trefnu teithiau arbennig ymlaen llaw yn canolbwyntio ar agweddau penodol o hanes, pensaernïaeth, gwaith adfer y Plas ac ati. Gellir darparu ar gyfer grwpiau mwy wrth i fwy nac un tywysydd weithio mewn rhannau gwahanol o’r Plas ar yr un pryd.

Mae teithiau yn aml yn cynnwys lluniaeth a drefnwyd ymlaen llaw yn y bwyty ar fyrddau cadw. Edrychwch beth sydd gan y caffi i’w gynnig.

Gellir cynnal teithiau trwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.

Times and Duration

 • Amserau teithiau dyddiol: Archebu ymlaen llaw yn unig.
 • Hyd: Tua 70 munud.
 • Mae bwcio o flaen llaw yn angenrheidiol

Cost

 • Grŵps: £6.50 y person ar gyfer grwpiau o 12 neu ragor.
 • Groups over 20 incur a slight increase in charge to include exclusive use of a private historic room.

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
 • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
 • Lottery Funded
 • European Regeneration Development Fund
 • Llanelli Town Council
 • Carmarthenshire County Council
 • The Architectural Heritage Fund
 • Cadw