Gwnewch eich achlysur yn unigryw

Mae pensaernïaeth Sioraidd y Plas yn ei wneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer achlysuron a digwyddiadau preifat a chorfforaethol. Gall Cegin a Bwyty Plas Llanelly weithio gyda chi i ddatblygu bwydlen flasus i wneud eich digwyddiad yn berffaith.

Gwnewch eich achlysur yn unigryw o fewn muriau’r plasty trefol Sioraidd gorau yng Nghymru.

Llogi Ystafelloedd

Er mwyn llogi ystafell ar gyfer achlysuron a digwyddiadau preifat neu gorfforaethol, cysylltwch â’n tîm ar:

+44 (0) 1554 772 857

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Y Parlwr Gorau/Parlwr Brecwast (Bwyty)

Ystafell a fu unwaith yn ‘Barlwr Gorau’ a ‘Pharlwr Brecwast’ Teulu Stepney; gellir trawsnewid y caffi prysur hwn liw ddydd yn ofod trawiadol ar gyfer derbyniad neu ginio ag iddo nodweddion hanesyddol gwreiddiol.

Y Neuadd Fawr

A hithau’n gartref i Lestri Cinio Arfbeisiol Teulu Stepney, mae’r ystafell drawiadol hon a’i phaneli derw dwfn sy’n arddangos Llestri Cinio Arfbeisiol Teulu Stepney yn berffaith ar gyfer derbyniad diodydd neu’n ofod partner ychwanegol ar gyfer gwesteion sy’n defnyddio’r Parlwr Gorau.

Yr Ystafell De

Mae’r ystafell olau hyfryd hon ar y llawr cyntaf yn ddewis rhagorol ar gyfer ciniawa preifat, derbyniadau neu ddigwyddiadau ar gyfer hyd at 50 o bobl. Beth am ychwanegu ein cyfleusterau sain a thaflunio diweddaraf at eich pecyn i wella eich cyflwyniad, neu ddangos ein ffilm arloesol yn adrodd stori’r Plas.

Yr Ystafell Gotwm Coch

Mae’r ystafell hon ar y llawr cyntaf yn cynnig golygfeydd o Eglwys Santes Elli ac mae’n adlewyrchu cymeriad meistr y Plas o’r 19eg ganrif, William Chambers. Mae’r ystafell hon o oes Victoria i’w defnyddio gan fonheddwyr yn lleoliad dymunol iawn ar gyfer cyfarfod arbennig neu brofiad arlwyo gwahanol.

Yr Ystafell Bapurog

Mae’r ystafell olau hon ar yr ail lawr yn cynnig golygfa hyfryd o dŵr Eglwys Santes Elli o’r 12fed ganrif ac mae’n ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd corfforaethol, cyrsiau hyfforddiant a digwyddiadau adeiladu tîm.

Yr Ystafell Las

Mae’r ystafell hon ar yr ail lawr yn berffaith ar gyfer cyfarfodydd corfforaethol, addysgu ar ffurf ystafell ddosbarth, cyrsiau hyfforddi.

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
  • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
  • Lottery Funded
  • European Regeneration Development Fund
  • Llanelli Town Council
  • Carmarthenshire County Council
  • The Architectural Heritage Fund
  • Cadw