08 Oct 2015

Hysbyseb Ymwelwyr - Teithiau - Downton Abbey

Hysbyseb Ymwelwyr.

Ni fydd teithiau wedi eu tywys ar gael ar Hydref 8fed – 11fed tra ein bod yn paratoi yr Arddangosfa Gwisgoedd.Am wybodaeth bellach cysylltwch â‘r dderbynfa neu ffoniwch 01554 772857.

O 12fed Hydref hyd at 15fed Tachwedd ni fydd ein teithiau tywys yn mynd yn eu blaen. Yn eu lle, yn ystod y cyfnod yma, cynhelir ein Harddangosfa Hydref Cyntaf yma ym Mlas Llanelly. Fe fyddwn yn arddangos gwisgoedd Edwardaidd hyfryd o'r ddrama deledu lwyddiannus 'Downton Abbey' yn ein hystafelloedd ysblennydd ar lawr cyntaf Plas Llanelly.
Yn ogystal mi fydd pecyn, yn cynnwys te prynhawn moethus a chyfle i weld y gwisgoedd hardd, ar gael ar ddyddiau detholedig.
Bydd y teithiau tywys yn ail ddechrau ar 16 Tachwedd
I gadarnhau lle neu am unrhyw ymholiad, cysylltwch â ni ar 01554 772857 neu e-bostiwch bookings@llanellyhouse.org.uk

Diolch yn Fawr

Tags

    No tags were found.

You may also like

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
  • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
  • Lottery Funded
  • European Regeneration Development Fund
  • Llanelli Town Council
  • Carmarthenshire County Council
  • The Architectural Heritage Fund
  • Cadw