Caffi a Bwyty

Ag yntau wedi’i leoli yn yr hen Barlwr Gorau ac Ystafell Groeso, mae caffi Plas Llanelly yn cynnig awyrgylch unigryw. Mae nenfydau uchel ac arlliwiau cynnil o wyrdd llonyddol yn golygu y cewch fwynhau ein dewis eang o seigiau mewn amgylchoedd Sioraidd ysblennydd. 

Galwch heibio am frecwast hwyr, coffi boreol neu fyrbryd ar eich ffordd i’r siopau, neu oedwch dros ginio os oes gennych fwy o amser. Ar gyfer yr achlysur arbennig hwnnw, difethwch eich hun gyda the prynhawn moethus a chofiwch hefyd y gallwch ein llogi ar gyfer ciniawa preifat os mynnwch.

Archebion

Er mwyn llogi’r Plas ar gyfer ciniawau preifat, achlysuron a digwyddiadau corfforaethol cysylltwch â’n tîm ar:

+44 (0) 1554 772 857

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

Beth bynnag eich anghenion, gall y tîm arlwyo ym Mhlas Llanelly ddarparu gwasanaeth pwrpasol fydd yn sicrhau y cewch chi a’ch gwesteion achlysur gwirioneddol gofiadwy.

Bwydlenni

Bwydlenni pwrpasol ar gael ar gyfer digwyddiadau preifat ar gais.

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
  • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
  • Lottery Funded
  • European Regeneration Development Fund
  • Llanelli Town Council
  • Carmarthenshire County Council
  • The Architectural Heritage Fund
  • Cadw