Plas Llanelly

Dewch i Blas Llanelly, yr adeilad Sioraidd gorau yng Nghymru, darganfyddwch dreftadaeth teulu’r Stepney. Ewch i’r caffi a bwyty, blaswch ein bwyd blasus yn amgylchoedd y 18fed ganrif. Mwynhewch ein siop unigryw, ym myfyrgell Syr Thomas Stepney, sy’n arddangos y rhoddion gorau a cheinaf o Gymru.

Manylion Cyswllt

Plas Llanelly,
 Stryd y Bont,
 Llanelli, 
Sir Gaerfyrddin 
SA15 3U

+44 (0) 1554 772 857

bookings@llanellyhouse.org.uk

Plas Llanelly yw curiad calon Llanelli ac mae’n un o’r adeiladau gorau o’r cyfnod Sioraidd cynnar yng Nghymru. Mae’r hanes, yr adeilad a’r bobl fu’n byw ynddo yn adlewyrchu hynt a helynt y dref a dylanwad Llanelli ledled y byd.

Dywedwyd fod Plas Llanelly yn un o’r plastai trefol gorau o ddechrau’r  18fed Ganrif yng Nghymru.  Mae’r disgrifiad hwnnw’n dyddio’n ôl i’r cyfnod cyn y gwaith archaeolegol a chontractau ymchwiliol a ddatgelodd ysblander llawn y cynllun gwreiddiol a chyfoeth o waith panelu a phaentiadau sy’n ychwanegu’n fawr at ei bwysigrwydd.

Cafodd y plas ei ail-adeiladu i raddau helaeth iawn yn 1714 gan Syr Thomas Stepney.  Dirywiodd cyflwr yr adeilad yn enbyd, ac roedd yn adfail ac mewn cyflwr difrifol erbyn 2009. Gwnaeth yr Ymddiriedolaeth, Ymddiriedolaeth Adfywio Treftadaeth Sir Gaerfyrddin, gais llwyddiannus a chafodd gyllid llawn i adfer y perl Sioraidd hwn.

Dechreuwyd gweithio ar y safle yn 2011 er mwyn gwneud y gwaith adfer, ac agorodd y drysau i’r cyhoedd ar y 25ain Hydref 2013.

Oriau Agor

Caffi a Bar:

Dydd Llun i Dydd Sadwrn 09:00 - 17:00

Dydd Sul 10:00 - 16:00

Plas Llanelly:

Dydd Llun i Dydd Sadwrn. Teithiau o gwmpas y Ty 11:00 a 14:00

Cysylltwch â ni

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
  • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
  • Lottery Funded
  • European Regeneration Development Fund
  • Llanelli Town Council
  • Carmarthenshire County Council
  • The Architectural Heritage Fund
  • Cadw