Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Adfywio Treftadaeth Sir Gaerfyrddin yn 2003 i hyrwyddo a chadw treftadaeth adeiledig a diwylliannol Sir Gaerfyrddin a Chymru. Erbyn hyn newidiodd CHRT ei enw i Ymddiriedolaeth Adfywio Treftadaeth y Cambrian i adlewyrchu ei bresenoldeb ledled Cymru.  Fel elusen ac ymddiriedolaeth cadwraeth adeiladau, daeth yn brif bartner ar gyfer cadw ac adfer Plas Llanelly, a daeth yn berchen yr adeiladau yn 2009. 

Allwch chi helpu?

Gellir cefnogi Plas Llanelly mewn sawl ffordd...

Cambrian Heritage Regeneration Trust Logo

Twf

Ym mis Mawrth 2014 prynodd hen adeilad yr YMCA ym Merthyr Tudful a chychwyn ar y gwaith sefydlogi cychwynnol.  Yn dilyn blwyddyn o waith caled, cynllunio a chodi arian ar gyfer y Tîm Prosiect, mae disgwyl i’r gwaith adfer llawn gychwyn ar ddechrau 2016.

Newid

Erbyn hyn newidiodd CHRT ei enw i Ymddiriedolaeth Adfywio Treftadaeth y Cambrian i adlewyrchu ei bresenoldeb ledled Cymru.

Rhoddion

Mae rhoddion a wneir i Ymddiriedolaeth Adfywio Sir Gaerfyrddin yn mynd yn syth tuag at gefnogi a chyfoethogi safleoedd hanesyddol yng Nghymru trwy gyfrwng prosiectau cadwraeth, adfer ac addysgol.

Gwneud Rhodd

Noddi

Mae noddi yn cynnig manteision gwirioneddol i’n gwaith elusennol ac i’r cwmnïau sy’n ein noddi. Trwy gefnogi’r prosiectau rydych yn helpu sicrhau y gallwn gynnal nifer o weithgareddau gwahanol. 

Noddi Prosiect

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
  • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
  • Lottery Funded
  • European Regeneration Development Fund
  • Llanelli Town Council
  • Carmarthenshire County Council
  • The Architectural Heritage Fund
  • Cadw