Oriau Agor Dydd Llun~Dydd Sadwrn 09:00~17:00. Dydd Sul 10:00~16:00Teithiau Dydd Llun ~ Dydd Sadwrn.11:00/ 14:00. Cysylltwch â ni

Teithiau

Mae gan Blas Llanelly ddewis o deithiau cyffrous, cyfle i ddod i wybod am deulu Stepney a sut y bu iddynt liwio’r dref a thirwedd ddiwydiannol De Cymru, gan gynnwys straeon gwaradwyddus am y gwŷr mawr a’r gwrêng.

I gadarnhau lle neu am unrhyw ymholiad, cysylltwch â ni ar 01554 772857 neu e-bostiwch bookings@llanellyhouse.org.uk

Theithiau

“Gwaith adfer gwych a chymaint mwy i edrych ymlaen ato...

Dining Gallery

The "Dining Gallery" within Sir Thomas Stepney's old Study is a unique space for intimate dining showcasing the work of local artists.

“Perl o’r 18fed ganrif – a chaffi hyfryd.”

Blas

Galwch heibio’r caffi a bwyty, a blasu ein bwyd hyfryd yn amgylchoedd y 18fed ganrif.

Caffi a Bwyty

Digwyddiadau

Mae pensaernïaeth Sioraidd gain y Plas yn ei wneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer digwyddiadau preifat a chorfforaethol. Gall Cegin a Bwyty Plas Llanelly weithio gyda chi i ddatblygu bwydlen flasus i wneud eich digwyddiad yn berffaith.

Gwnewch eich achlysur yn unigryw o fewn muriau plasty trefol Sioraidd gorau Cymru.

Digwyddiadau Arbennig

Hygyrchedd

Mae Plas Llanelly House dros 300 oed ac mae rhai lloriau yn anwastad a grisiau’n serth – cysylltwch â’n tîm i sicrhau bod eich union anghenion a gofynion yn cael eu diwallu. Mae gan Blas Llanelly lifft er mwyn sicrhau fod pob ardal o'r tŷ yn hygyrch.

+44 (0) 1554 772 857   bookings@llanellyhouse.org.uk

Partneriaid Ac Arianwyr
  • Carmarthenshire Heritage Regeneration Trust
  • Lottery Funded
  • European Regeneration Development Fund
  • Llanelli Town Council
  • Carmarthenshire County Council
  • The Architectural Heritage Fund
  • Cadw